Tiền gửi doanh nghiệp

Các nhóm sản phẩm khác

•    Lãi suất hấp dẫn
•    Kỳ hạn gửi linh hoạt

•    Lãi suất hấp dẫn
•    Kỳ hạn gửi linh hoạt

  • Đa dạng loại tiền gửi.
  • Linh hoạt kỳ hạn gửi
  • Có thể dùng làm tài sản bảo đảm để vay vốn
  • Lãi suất hấp dẫn
  • Đa dạng loại tiền gửi
  • Linh hoạt trong kỳ hạn gửi
  • Lãi suất hấp dẫn
  • Linh hoạt trong kỳ hạn gửi

Tải app mở tài khoản trong 5s