Tin tức

Thông báo thay đổi hạn mức giao dịch với TPBank eToken

28/06/2019

Theo quy định 630/QĐ-NHNN, từ 29/06/2019, cùng với việc triển khai Phương thức xác thực mạnh TPBank eToken v2.0, TPBank sẽ chính thức nâng hạn mức giao dịch lên tới trên 10 tỷ đồng một ngày đối với các khách hàng sử dụng eBank doanh nghiệp và 1,5 tỷ đồng/ngày  đối với khách hàng sử dụng eBank cá nhân.

TPBank eToken

Hạn mức giao dịch với TPBank eToken được cập nhật chi tiết như sau:

Với khách hàng doanh nghiệp:

Phương thức xác thực

Hạn mức /lần

Hạn mức/ngày

OTP SMS

Không giao dịch

Không giao dịch

Token Key/Token Card

Không giao dịch

Không giao dịch

eToken BIZ phiên bản hiện tại 1.0

1,000,000,000 VND

(một tỷ đồng)

10,000,000,000 VND

(mười tỷ đồng)

eToken BIZ phiên bản nâng cấp 2.0

Theo nhu cầu của Khách hàng

Theo nhu cầu của Khách hàng

Lưu ý: Trên đây là hạn mức tính riêng với mỗi user, thực tế Khách hàng doanh nghiệp áp dụng hạn mức cộng gộp của các user Kế toán viên và Giám đốc: VD Kế toán và Giám đốc cùng dùng eToken BIZ v1.0 thì sẽ áp dụng hạn mức gộp là 2 tỷ / lần và 20 tỷ /ngày.

Với khách hàng cá nhân:

Phương thức xác thực

Hạn mức /lần

Hạn mức/ngày

OTP-SMS

50,000,000 VND

(Năm mươi triệu đồng)

100,000,000 VND

(Một trăm triệu đồng)

Token key/Token Card

100,000,000 VND

(Một trăm triệu đồng)

100,000,000 VND

(Một trăm triệu đồng)

TPBank eToken

300,000,000 VND

(Ba trăm triệu đồng)

1,500,000,000 VND

(Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Vân tay/Face ID

1,000,000 VND

(Một triệu đồng)

5,000,000 VND

(Năm triệu đồng)

Push notification

20,000,000 VND

(Hai mươi triệu đồng)

20,000,000 VND

(Hai mươi triệu đồng)

Đăng ký TPBank eToken v2.0 miễn phí với hạn mức giao dịch cao vô cùng đơn giản và hoàn toàn tự động:

  • Đăng ký mới:  bạn chỉ cần vào TPBank eBank -> Cài đặt -> Phương thức xác thực -> Đăng ký eToken.
  • Bạn đã và đang sử dụng phiên bản cũ v1.0: vui lòng tìm từ khóa TPBank eToken (hoặc TPBank eToken BIZ với doanh nghiệp) trên App store/ Google Play và cập nhật lên phiên bản v2.0 để sử dụng.
  • Bạn đã đăng ký (nhưng hiện tại đang sử dụng phương thức xác thực khác): chỉ cần vào TPBank eBank > Cài đặt > Phương thức xác thực > Thay đổi phương thức xác thực.

 

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank