Điểm ưu đãi

Nhà Hàng Đảo Cua

Giám giá 5% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ TPBank tại nhà hàng Đảo Cua

Nội dung ưu đãi: Giám giá 5% trên tổng hóa đơn. Ưu đãi không áp dụng đồng thời  cùng các chương trình khác.

Địa điểm áp dụng: Số 259B Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Thời gian áp dụng: 01/01/2019 - 3112/2020.

Loại thẻ áp dụng: Áp dụng dành cho chủ thẻ TPBank.

Đăng ký nhận thông tin từ TPBank